Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Địa chỉ

中國·廈門
NIT 206, Số 30, Đường Guanri, Quận Siming, Thị trấn Hạ Môn

Thông tin liên hệ

E-mail: info@fjbnf.com
Bộ Tài chính: finance@fjbnf.com

Thời gian kinh doanh

Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 9:00 – 17:00

Send us your Feedback